Bằng việc cung cấp thông tin đáng tin cậy về nguy cơ và lợi ích của các sản phẩm trong danh mục, chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hợp lý trong chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

As the trusted authority on the risks and benefits of the products in our portfolio, we empower healthcare decisions regarding their safe and appropriate use.

Tìm kiếm thông tin y khoa / Search Medical Information

Mẹo tìm kiếm:
  • Nhập Tên sản phẩm kèm với Từ khóa cụ thể để truy cập nội dung khoa học liên quan
  • Tham khảo trang Danh Mục Thuốc  để đảm bảo Tên sản phẩm được nhập đúng
  • Nhập Từ khóa cụ thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt có dấu 
Search Tips:
  • A product is required in combination with specific keywords in order to retrieve scientific content
  • Refer to Our Medications to ensure correct spelling of the product you are looking for
  • Please enter keywords in English or Vietnamese with diacritics

Tìm kiếm nhanh / Quick Finder

Không tìm thấy thông tin bạn cần? / Didn’t find what you were looking for?

Liên hệ chúng tôi / Contact us

Gửi câu hỏi y khoa về sản phẩm kê toa của Pfizer

*Câu hỏi của bạn sẽ được chúng tôi xử lý trong giờ làm việc
Bấm vào Đây.

Submit a medical question on a Pfizer prescription product

*The submission will be reviewed during our standard business hours.
Click Here.

Báo cáo tác dụng không mong muốn / Report Adverse Event

Báo cáo Biến cố bất lợi

Liên hệ Bộ phận An toàn thuốc của Pfizer qua địa chỉ email [email protected] để báo cáo biến cố bất lợi

Pfizer Safety 

Contact Pfizer Safety via email at [email protected] to report adverse event.