Liên hệ Bộ phận Thông tin Y khoa / Contact Medical Information

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi liên hệ với các kênh bên dưới. / We advise to use the search functionality before contacting the channels below.

Pfizer Medical Information Medical Inquiry Icon

 Chúng tôi sẽ xử lý câu hỏi trong giờ làm việc. Bấm vào đây / The submission will be reviewed during our standard business hours. Click Here
Pfizer Medical Information Medical Inquiry Icon

 Tổng hợp toàn diện và cập nhật các bài báo học thuật về các lĩnh vực điều trị. Để tìm hiểu thêm thông tin về Publications Update, vui lòng bấm vào đây.
Để nhận bản tin Publications Update, đăng ký tại đây.
Pfizer Medical Information Medical Inquiry Icon

 A comprehensive and timely compilation of academic journal articles on various topics. For more information about this service, click here.
To request for Publications Update, subscribe here.

Liên hệ Bộ phận An toàn thuốc Pfizer qua email [email protected] để báo cáo tác dụng không mong muốn. / Contact Pfizer Safety via email at [email protected] to report adverse event.