Liên hệ Bộ phận Thông tin Y khoa / Contact Medical Information

Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng chức năng tìm kiếm trước khi liên hệ với các kênh bên dưới. / We advise to use the search functionality before contacting the channels below.Pfizer Medical Information Medical Inquiry Icon

 Chúng tôi sẽ xử lý câu hỏi trong giờ làm việc. Bấm vào đây / The submission will be reviewed during our standard business hours. Click HereLiên hệ Bộ phận An toàn thuốc Pfizer qua email [email protected] để báo cáo tác dụng không mong muốn. / Contact Pfizer Safety via email at [email protected] to report adverse event.